Tin tức

Lọc nước sinh hoạt đầu nguồn trong gia đình

Lọc nước sinh hoạt đầu nguồn trong gia đình

Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ngày càng nhanh cộng thêm với tốc độ tăng dân số như...

(02/07/2018)
Nước mưa có phù hợp với công nghệ lọc Nano?

Nước mưa có phù hợp với công nghệ lọc Nano?

Hiện nay ở nhiều vùng nông thôn và cả thành phố vẫn sử dụng nước mưa làm nước sinh hoạt...

(02/07/2018)
Tiêu chí so sánh giữa công nghệ lọc nước RO và NANO

Tiêu chí so sánh giữa công nghệ lọc nước RO và NANO

– RO: Là phát minh của những năm 50 thế kỷ 20. Được sử dụng ở Mỹ rồi lan sang các nước...

(02/07/2018)
Máy lọc nước là gì?

Máy lọc nước là gì?

Hiện nay tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm khiến rất nhiều khách hàng băn khoăn lo lắng về...

(02/07/2018)